Pult centralizované ochrany objektů (PCO)

Připojení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) a elektronických protipožárních systému (EPS) objektu na náš PCO s našimi pohotovostními výjezdovými hlídkami umístěnými ve městech Pohořelice, Mikulov a Hustopeče.
Pohotovostní výjezdové hlídky provádí zajištění objektu při poplachu, opatření pro zamezení dalšího ohrožení majetku, informování oprávněných osob a institucí, pravidelné nebo náhodně prováděné kontroly objektu pohotovostní výjezdovou hlídkou s využitím elektronického obchůzkového kontrolního systému pro kontrolu a vyhodnocení obchůzkové činnosti podle stanovených požadavku, včetně měsíčních výpisu o provedených kontrolách.