Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha objektu proškolenými pracovníky ostrahy vybavenými stejnokroji s viditelným označením jako pracovníci ostrahy, služebním průkazem s identifikačním číslem, donucovacími prostředky (tonfa, obranný sprej, pouta), mobilními telefony, popř. ručními radiostanicemi, služebními psy nebo střelnými zbraněmi.
Nedílnou součástí našich služeb jsou zde pravidelné a namátkové kontroly a pravidelná vyhodnocení úrovně poskytovaných služeb. Tyto zkušenosti jsou pak zdrojem dalších opatření vedoucích ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.